VI PRODUSERER FILMER MED SUBSTANS
PÅ EN UNDERHOLDENDE OG ENGASJERENDE MÅTE

Cynergi Film & TV er et lite selskap med et stort nettverk.
Kjernen har jobbet sammen i mange år og består av erfarne prisvinnere og sultne talenter.
Vi har høy produksjon og lager mellom 40-70 filmer i året. Vi kan produsere alt, men spesialiserer oss
innenfor dokumentar, web- og infofilmer. Vi har over 10 års erfaring og har opparbeidet oss en
spisskompetanse på markedet. Våre kjerneverdier er kreativitet, gjennomføringskraft og kvalitet.

RVTS ØST:  Presentasjonsfilm

RVTS ØST: Presentasjonsfilm

Kampanjefilmer KrF:  Stortingsvalg 2017

Kampanjefilmer KrF: Stortingsvalg 2017

Nasjonalforeningen for folkehelsen  :  Måltidets muligheter

Nasjonalforeningen for folkehelsenMåltidets muligheter

Rettentil.no:  Introfilm

Rettentil.no: Introfilm

Pasient- og brukerombudet:  Klagehjelp

Pasient- og brukerombudet: Klagehjelp

Zenith:  Kampanjefilmer for Scholl

Zenith: Kampanjefilmer for Scholl

MaxFactor:  Winterlook

MaxFactor: Winterlook

Dinutvei.no:  Reportasje

Dinutvei.no: Reportasje

Norske Kvinners Sanitetsforening:  Ja betyr ja

Norske Kvinners Sanitetsforening: Ja betyr ja

RVTS:  Snakkemedbarn.no

RVTS: Snakkemedbarn.no

RVTS:  Snakkemedbarn.no - Introfilm

RVTS: Snakkemedbarn.no - Introfilm

Psykososialberedskap.no:  Reportasje

Psykososialberedskap.no: Reportasje


NETTBASERTE PLATTFORMER:
 

www.jabetyrja.no

www.jabetyrja.no

www.utveier.no

www.utveier.no

www.rettentil.no

www.rettentil.no


NOEN AV VÅRE KUNDER:

 
NKS2.png
 
PogB2.png
 
rvts-øst.png
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NKVTS.png
 
NEWWORK.png
 

 
le@cynergi.no

JARLE ESKEDAL
Produsent og daglig leder
Tlf: 90 50 60 15
E-post: [email protected]

MARIE HELENE HØYBERG 
Prosjektleder og regi
Tlf: 97 69 64 35
E-post: [email protected]

ELIAS H. HELLSTRAND
Prosjektkoordinator
Tlf: 48 12 34 59  
E-post: [email protected]

 
 
 
oistein.png

ØISTEIN BLOCH HAUKELAND
Fotograf og klipper
Tlf: 98 89 88 17
E-post: [email protected]

 

Ulrik.png

ULRIK E. LYNG
Fotograf og klipper
Tlf: 98 00 48 41
E-post: [email protected]

 

KRISTER G. ANTONSEN
Fotograf og klipper
Tlf: 90 21 82 78
E-post: [email protected]

 

Filmbestilling:  [email protected]
Være med i film: [email protected]
Sende faktura: [email protected]

Cynergi AS
Dronningens gate 16
0152 Oslo

 
 
 

 

SLIK LAGER VI FILM

 
 

Vi legger vår stolthet i å levere kvalitet hver gang. Vi jobber ut fra en forretningsmodell der
kundene våre alltid skal få diamanter. Budsjettet bestemmer bare hvor stor diamanten skal bli.  
Mer enn ti års erfaring og hundrevis av produksjoner har lært oss at følgende arbeidsprosess fungerer godt:


OPPSTART

 
 

BRIEF FRA OPPDRAGSGIVER

En brief, eller oppdragsbeskrivelse, presenteres skriftlig fra kunde eller denne skrives av prosjektleder i Cynergi etter en gjennomgang med kunde.

Vi finner ut:

  • Hvordan utnytte filmens egenskaper til ditt prosjekt?
  • Hva er hensikten? Informere, provosere, engasjere?
  • Hvordan skal filmen(e) brukes?

Cynergi kommer deretter tilbake til kunde med
en debrief der vi beskriver hvordan vi har
forstått oppgavene og der eventuelle spørsmål
til briefen tas inn.

Basert på brief kommer Cynergi med et pristilbud/budsjett.

Kunden godkjenner tilbudet og prosjektet starter. Prosjektleder presenterer for arbeidsgruppen en overordnet fremdriftsplan og avtaler dato for presentasjon av idé og konsept.

 
 
ide.png
 

IDÉ- OG KONSEPTUTVIKLING

Etter oppstartsmøtet videreutvikler vi ideen basert brief og kommer med forslag til løsninger. Vi blir så enige med kunden om hvordan vi kan løse oppgaven best mulig etter deres ønsker og behov.

Hvor lang tid denne delen av produksjonen tar vil variere av omfang, kompleksitet og budsjett.

Nå er tiden inne for å legge en mer detaljert fremdriftsplan sammen med kunden. Den består av:

  • Aktuelle opptaksdager
  • Dato for levering av previews
  • Frister for tilbakemeldinger
  • Deadline for leveransen

PREPRODUKSJON

 
 

MANUS / DREIEBOK

Idé- og konseptutvikling ender opp i en dreiebok. Dreieboka viser hvilke bilder/scener som skal med
og hva som eventuelt skal være tekst/voice/grafikk i filmen.

Dreieboka blir førende for produksjonen og sluttresultatet. Oppdragsgiver godkjenner dreiebok før filmopptak. 
Når dreiebok er lagt og godkjent av kunden er alle faglige og innholdsmessige valg tatt.
Det er mer kostbart å endre noe i klipp enn i dreiebok.

Etter godkjenning går vi i gang med å fasilitere for innspilling. Det handler om å finne sted for opptak, casting av skuespillere,
eventuelt også prøveinnspilling og workshops avhengig av prosjektets omfang.

 


PRODUKSJON

 
prod.png
 

I forkant av produksjonen vil vi legge opp en produksjonsplan og dagsplaner i samråd med kunden. 
Der vil tid og sted for opptak, samt all annen praktisk informasjon om rekkefølge på scener o.s.v. fremkomme.

Ved innspilling er det ofte flere personer tilstede. Det kan være fotografer, regissør, prosjektleder og assistent.
Oppdragsgiver kan være tilstede, men det er ikke nødvendig.


POSTPRODUKSJON

Alt som skjer etter innspilling kaller vi postproduksjon.
Vi deler arbeidet inn i tre faser som vi kaller grovklipp, finklipp og presentasjon.

GROVKLIPP

Her starter en grundig prosess der klipper systematiserer og logger råmaterialet. I grovklippen legges strukturen i henhold til dreiebok.

Kontaktperson hos kunde må godkjenne grovklipp før vi går videre til neste steg. Kunden får alltid en revideringsrunde inkludert i budsjettet.

FINKLIPP

I siste del av postproduksjonen jobber vi med det visuelle uttrykket. Det er alt fra fargekorrigering, lydjustering og animasjon. Her legger vi også på grafiske elementer som tekst og titler.

Vanligvis får kunden én revideringsrunde på finklippen. Her er det for det meste detaljer som blir endret og ikke store endringer på innhold.

Det er fortsatt mulig å gjøre innholdsendringer, men det vil medføre tilleggskostnader.

PRESENTASJON

Når filmen(e) er ferdig sender vi en endelig versjon digitalt for nedlastning og bruk. Vi kaller den endelige filmen for en masterversjon. Alle mastere lagres og legges tilgjengelig på vår egen videoserver, hvor kunden får egen innlogging.

Kunden er ansvarlig for å laste ned masterversjonen og lagre den forsvarlig.

NB! Vi tar back up av alt råmateriale i to uker etter endelig leveranse. Lagring av råmateriale utover disse to ukene krever særskilt avtale.