VI PRODUSERER FILMER MED SUBSTANS
PÅ EN UNDERHOLDENDE OG ENGASJERENDE MÅTE

Cynergi Film & TV er et lite selskap med et stort nettverk.
Kjernen har jobbet sammen i mange år og består av erfarne prisvinnere og sultne talenter.
Vi har høy produksjon og lager mellom 40-70 filmer i året. Vi kan produsere alt, men spesialiserer oss
innenfor dokumentar, web- og infofilmer. Vi har over 10 års erfaring og har opparbeidet oss en
spisskompetanse på markedet. Våre kjerneverdier er kreativitet, gjennomføringskraft og kvalitet.

Starcom: Scholl

Starcom: Scholl

RVTS ØST: Marius

RVTS ØST: Marius

IBM: Business Connect 2016

IBM: Business Connect 2016

Aschehoug: Nostradamus Testamente

Aschehoug: Nostradamus Testamente

Unicef: Den Ene

Unicef: Den Ene

KRF: KRF

KRF: KRF

RVTS ØST: Selvmordsforebygging

RVTS ØST: Selvmordsforebygging

Starcom: Circle K - Roadshow

Starcom: Circle K - Roadshow

Braastad Cognac Presenterer: Thierry meets The Thief

Braastad Cognac Presenterer: Thierry meets The Thief

Tine: Intranett

Tine: Intranett

RVTS ØST: Presentasjonsfilm

RVTS ØST: Presentasjonsfilm

MaxFactor: Winterlook

MaxFactor: Winterlook

Nasjonalforeningen for folkehelsen: Måltidets muligheter

Nasjonalforeningen for folkehelsen:
Måltidets muligheter

UN OCHA: Sudan

UN OCHA: Sudan


NETTBASERTE PLATTFORMER:
 

 
www.psykososialberedskap.no

www.psykososialberedskap.no

www.utveier.no

www.utveier.no

 

NOEN AV VÅRE KUNDER:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Filmbestilling:  [email protected]
Være med i film: [email protected]
Sende faktura: [email protected]

Cynergi AS
Dronningens gate 16
0152 Oslo

 
 
 

 

SLIK LAGER VI FILM

 
 

Vi legger vår stolthet i å levere kvalitet hver gang. Vi jobber ut fra en forretningsmodell der
kundene våre alltid skal få diamanter. Budsjettet bestemmer bare hvor stor diamanten skal bli.  
Mer enn ti års erfaring og hundrevis av produksjoner har lært oss at følgende arbeidsprosess fungerer godt:


OPPSTART

 
 

BRIEF FRA OPPDRAGSGIVER

En brief, eller oppdragsbeskrivelse, presenteres skriftlig fra kunde eller denne skrives av prosjektleder i Cynergi etter en gjennomgang med kunde.

Vi finner ut:

 • Hvordan utnytte filmens fortrinn til ditt prosjekt?
 • Hva er hensikten? Informere, provosere, engasjere?
 • Hvordan skal den brukes?

Cynergi kommer deretter tilbake til kunde med
en debrief der vi beskriver hvordan vi har
forstått oppgavene og der eventuelle spørsmål
til briefen tas inn.

Basert på brief kommer Cynergi med et pristilbud/budsjett.

Kunden godkjenner brief og prosjektet starter. Prosjektleder presenterer arbeidsgruppen en overordnet fremdriftsplan inkl. datoer for presentasjon av idé og konsept.

 
 
ide.png
 

IDÉ- OG KONSEPTUTVIKLING

Etter oppstartsmøtet videreutvikler vi ideen basert brief og kommer med forslag til løsninger. Vi blir så enige med kunden om hvordan vi kan løse oppgaven best mulig etter deres ønsker og behov.

Hvor lang tid denne delen av produksjonen tar vil variere av omfang, kompleksitet og budsjett.

Nå er tiden inne for å legge en fremdriftsplan sammen med kunden med:

 • Levering av previews
 • Frister for tilbakemeldinger
 • Deadline for leveransen

PREPRODUKSJON

 
 

MANUS / DREIEBOK

Idé- og konseptutvikling ender opp i en dreiebok. Dreieboka viser hvilke bilder/scener som skal med
og hva som eventuelt skal være tekst/voice/grafikk i filmen.

Dreieboka blir førende for produksjonen og sluttresultatet. Oppdragsgiver godkjenner dreiebok før filmopptak. 
Når dreiebok er lagt og godkjent av kunden er alle faglige og innholdsmessige valg tatt.
Det er mer kostbart å endre noe i klipp enn i dreiebok.

Etter godkjenning går vi i gang med å fasilitere for innspilling. Det handler om å finne sted for opptak, casting av skuespillere,
eventuelt også prøveinnspilling og workshops avhengig av prosjektets omfang.

 


PRODUKSJON / INNSPILLING

 
prod.png
 

I forkant av produksjonen vil vi legge opp en produksjonsplan og dagsplaner i samråd med kunden. 
Der vil tid og sted for opptak, samt all annen praktisk informasjon om rekkefølge på scener o.s.v. fremkomme.

Ved innspilling er det ofte flere personer tilstede. Det kan være fotografer, regissør, prosjektleder og assistent.
Oppdragsgiver kan være tilstede, men det er ikke nødvendig.


POSTPRODUKSJON

Alt som skjer etter innspilling kaller vi postproduksjon.
Vi deler arbeidet inn i to faser som vi kaller grovklipp og finklipp.

GROVKLIPP

Her starter en grundig prosess hvor klipper systematiserer og logger alt råmateriale. I grovklippen legger man en struktur i henhold til dreiebok.

I noen tilfeller vil det være fornuftig å transkribere intervjuer slik at oppdragsgiver kan se hvilke sitater som er tilgjengelig.

Kontaktperson hos kunde må godkjenne grovklipp før vi går videre til neste steg. Kunden får alltid to revideringsrunder inkludert i budsjettet.  Vi setter pris på en samlet tilbakemelding på revideringer i henhold til avtalt frist.  Det sparer både kunden og prosjektet for unødvendig ressursbruk.

FINKLIPP

I siste del av postproduksjonen jobber vi med det visuelle uttrykket. Det er alt fra fargekorrigering, lydjustering og animasjon. Her legger vi også på grafiske elementer som tekst og titler.

Vanligvis får kunden én revideringsrunde på finklippen. Her er det for det meste detaljer som blir endret og ikke store endringer på innhold.

Det er fortsatt mulig å gjøre innholdsendringer, men det vil medføre tilleggskostnader.

PRESENTASJON

Når filmen(e) er ferdig sender vi en endelig versjon digitalt for nedlasting. Vi kaller den endelige filmen for en masterversjon. Den vil ligge tilgjengelig på vår egen videoserver.

Kunden er ansvarlig for å laste ned masterversjonen og lagre den forsvarlig.

NB! Vi tar back up av alt råmateriale i to uker etter endelig leveranse. Lagring av råmateriale utover disse to ukene krever særskilt avtale.


TIPS TIL KUNDEN

 

Erfaring viser oss at den ideelle samarbeidsform følger dette oppsettet:

 • All kontakt mellom kunde og Cynergi går igjennom én kontaktperson hos kunde og prosjektleder i Cynergi
 • Kontaktperson hos kunde koordinerer tilbakemeldingene fra deres prosjektgruppe
 • Kunden kommer med ønsker om innhold og er faglige eksperter på sitt tema. Vi er eksperter på film.
 • Kunden kan med fordel ha arbeidsmøter hvor de tar diskusjoner/avgjørelser før møter med Cynergi. Vi har god erfaring med å gi oppgaver til prosjektgrupper som de finner ut av til neste møte.
 • Gjensidige forpliktelser på beslutninger som blir tatt er en forutsetning for at vi skal klare tidsfristen.