Prosjekt: Måltidets muligheter
Kunde: Nasjonalforeningen for folkehelsen